Eter niseshteje

  • Building Mortar Additive Starch Ether Thickening and Water retention

    Ndërtimi i Trashjes së Eterit të Niseshtesë Shtesë Llaçit dhe Mbajtja e Ujit

    1. Eteri i niseshtesë është një lloj pluhuri i imët i bardhë i bërë nga bimë natyrore përmes modifikimit, reaksionit të lartë të eterifikimit dhe tharjes me spërkatje. Nuk bënt përmbajnë ndonjë plastifikues ose tretës organik.

    2. Eteri i niseshtesë mund të përmirësojë performancën dhe të optimizojë punueshmërinë e llaçit të thatë duke modifikuar trashësinë dhe reologjinë e llaçeve të thatë të larmishëm të bazuar në çimento dhe gips.

    Eteri i amidonit mund të përdoret në bashkëpunim me eterin e celulozës (HPMC, HEMC, HEC, MC) për të arritur një funksion më të mirë të trashjes, rezistencës ndaj plasaritjes, rezistencës ndaj rënies, vajosjes së jashtëzakonshme dhe përmirësimit të punueshmërisë. Shtimi i një sasie të caktuar të eterit të niseshtesë mund të zvogëlojë sasinë e përdorimit të eterit të celulozës, kostoja mund të kursehet dhe performanca e ndërtimit mund të përmirësohet.