Superplastizues

  • Polycarboxylate Superplasticizer Powder PCE Water Reducing agent for grouting

    Polikarboksilat Superplasticizer Powder PCE Agjent për Reduktimin e Ujit për grouting

    Superplasifikues polikarboksilate PC-1130 është një lloj i ri i modifikuar i super plastifikatorit, i hulumtuar dhe zhvilluar më vete, bazuar në një plastifikues me performancë më të lartë. Ky produkt ka përparësitë e lartëshkalla e reduktimit të ujit,përmbajtje dhe shpërndarje e ulët e ajrit sesa plastifikatori i zakonshëm. Ky produkt është bërë nga procesi i teknologjisë së përparuar me përsosmëri gjithëpërfshirëse të treguesve të performancës, ai ka një avantazh më të lartë me kosto efektive.

    Superplasifikues polikarboksilate është i përshtatshëm për llaçet speciale të pasura me çimento, shtues betoni me kërkesat e rrjedhshmëri e lartë dhe forcë të lartë.